Verantwoording

Deze website geeft een vergelijking van fietsverzekeringen weer. Daarvoor gelden de onderstaande uitgangspunten en voorwaarden.

Verantwoording vergelijking

De website geeft een vergelijking van producten, namelijk fietsverzekeringen, weer. De vergelijking is verzorgd door de website Fietsverzekeringenvergelijken.com. De vergelijking is gemaakt op basis van een denkbeeldig klantprofiel. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht op voornoemde website is vermeld. Daarbij zijn in beginsel de navolgende kenmerken als uitgangspunt genomen;

  • Premie: De vermelde premie betreft een eenmalige premie voor een looptijd van 3 jaar, exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting.
  • Duur: 3 jaar.
  • Kenmerken fiets: Stadsfiets (reguliere nieuwe fiets), aanschafwaarde euro 450.
  • Plaats: Randstad.
  • Dekking: Risico diefstal gedekt. Risico schade niet gedekt. Aankoopwaarderegeling voor de duur van 3 jaar.
  • Beveiliging: Vereist is ART goedgekeurd slot (2 sterren).
  • Beoordeling: Bepaald door voornoemde website op basis van beoordelingen van andere consumentenorganisaties en vergelijkingswebsites.

Omdat deze uitgangspunten een denkbeeldig klantprofiel betreffen, kunnen op basis hiervan geen algemeen geldende uitspraken worden gedaan. Als u wilt weten welke premie voor u van toepassing is, doe dan zelf een offerte aanvraag. Pas dan ziet u welke premie u betaalt en welke dekking en overige voorwaarden voor u van toepassing kunnen zijn.

De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever van de website verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

AFM compliant

De uitgever van de website kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website gegevens (data) van aanbieders van financiele producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont vergelijkingen op de betreffende website uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking – De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde – Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nl, Komparu.com, Keuze.nl, Premie.nl, Intercollectief.nl of Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorgdraagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Danwel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, deze derde zorgdraagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *